عضو سایت شوید

من شرایط، قوانین و مقررات ایردن را خوانده و آن را پذیرفته ام.

عضویت در ایردن برای دندان پزشکان موجب معرفی بهتر و برای مراجعین و علاقه مندان دندان پزشکی، امکان دسترسی آسان تر به یک شبکه دندان پرشکی معتبر است. به دندان پزشکان تایید شده یک نسخه رایگان نرم افزار مدیریت مطب اهدا خواهد شد.